rättsakter 19:1-11

1 och det hände sig, Medan Apollos var i Korint, att Paulus, efter att ha gått igenom de övre regionerna, kom till Efesus och fann några lärjungar, 2 och sade till dem: har ni ta emot den Helige Ande när ni trodde? Och de sade till honom: Nej, Vi har inte ens hört om det finns en helig ande. 3 Då sade han: i vilket dop döptes ni då? De svarade: i Johannes dop. 4 och Paulus sade han: Johannes döpte med omvändelsens dop och berättade för folket att tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. 5 när de hörde detta, döptes de i Herrens Jesu namn. 6 Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. 7 sammanlagt var det omkring tolv män. 8 och Paulus gick in i synagogan och fortsatte i tre månader att tala frimodigt och argumentera och övertala dem om Guds rike. 9 Men när några blev förhärdade och olydiga och talade ont om vägen inför folkmassan, gick Paulus bort från dem och tog lärjungarna och argumenterade dagligen i tyrannens skola. 10 Detta varade i två år, så att alla som bodde i Asien hörde HERRENS ord, både judar och greker. 11 Och Gud utförde extraordinära mirakel genom Paulus hand,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.