broderskap

ordet broderskap hänvisar i första hand till förhållandet mellan konsanguinitet som är korrekt för bröderna. Det kan dock också hänvisa till bandet baserat på solidaritet och tillgivenhet mellan en grupp individer. Broderskap bygger på begrepp som respekt, tillgivenhet och stöd.

termen broderskap består av suffixet pappa vilket innebär kvalitet över ordet bror. I sin tur har ordet bror sitt ursprung i Latin germanus. Denna latinska röst betyder äkta, äkta, naturlig och härrör från bakterie som betyder gro eller knopp.

 broderskap

broderskap

brödraskapets band är en av de djupaste som en människa kan uppleva i sitt liv. Medan det finns människor som inte har blodbröder eller inte hanterar dem, betyder det inte att de inte kan upprätta brödraskapsband med andra. I detta fall är brödraskapet tänkt i sin abstrakta form, utan ett släktskap som tjänar som grund.

biologiskt broderskap

inom området biologi är broderskap det förhållande som upprättas mellan de individer som delar föräldrar, antingen båda eller en av dem. Full syskon är de som delar båda föräldrarna, vare sig biologiska eller adoptiv. Livmodersyskon är barn till samma mor men till olika far. Omvänt kallas de som delar en far men har olika mödrar Cosanguine bröder.

¿vad är abstrakt broderskap?

som vi sa i början av denna artikel är brödraskapet inte nödvändigtvis enbart beroende av blodbindningar. Inom den religiösa sfären används termen broderskap för att beteckna gruppen av ämnen som delar värderingarna och övertygelserna i den religion de bekänner. Dessutom används det ofta för att hänvisa till grupper som dyrkar vissa delar av religionen. Så är fallet med broderskap som ägnas åt Jesus Kristus eller till en viss representation av Jungfru.

ett exempel på katolskt brödraskap är brödraskapet av Flagellation och bitterhet.

betydelsen av abstrakt broderskap är inte begränsad till den religiösa miljön. Denna betydelse tillämpas i andra typer av grupper som inte nödvändigtvis har en religiös börda. Så är fallet med studentgrupper, till exempel, där termen broderskap tillämpas i broderskap. Ännu mer abstrakt är inom filosofin, där den används bland dem som delar ett filosofiskt eller ideologiskt begrepp.

ett annat exempel är fallet med frimureriet, en institution med en federal, inciatisk struktur vars mål är att främja människans tillväxt. Denna institution bygger på begreppet broderskap och de som ingår i det känner sig identifierade av gemensamma värderingar. Det finns ett starkt ömsesidigt engagemang och solidaritet mellan medlemmarna.

exempel på användning av termen broderskap

” en sann gest av broderskap bland de angränsande nationerna för att hjälpa dem som drabbats av katastrofen.”

” brödraskapet som förenar dem är obestridligt.”

” jag hittade en vacker grupp av inneslutning och motivation i detta broderskap.”

Synonymer till broderskap

vänskap, förening, kompromiss, concord, broderskap, broderskap, församling, konsanguinitet, broderskap, guild, solidaritet

broderskapets Antonymer

oenighet, fiendskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.