Jak naprawić moją studnię wodną, gdy wyschnie

ale studnie oczywiście działają znacznie inaczej niż domowe systemy wodne, więc właściciele domów, którzy używają studni wodnych, muszą wiedzieć, co zrobić, gdy mają problem z ich studnią. Jeśli na przykład studnia całkowicie wyschnie, problem ten można rozwiązać, podejmując kilka uważnych rozważań.

przyczyny

kilka możliwych przyczyn stanowi zaschniętą studnię. Studnia działa poprzez pompowanie wody z podziemnego zwierciadła wody do domu; jeśli nie ma wody, pompa po prostu zasysa powietrze, a nie wodę, co czasami może być spowodowane przesuwaniem się lustra wody z poziomu gleby na głębszy poziom, na którym pompa wody nie może uzyskać do niej dostępu. Dotkliwe warunki suszy mogą spowodować, że wody gruntowe po prostu wyschną (zamiast przesuwać się w dół) z powodu parowania wody w glebie i braku opadów w celu uzupełnienia suchej gleby. Prostszą przyczyną jest to, że kamień i nagromadzenie minerałów wewnątrz pompy studziennej zwężają przepływ wody do tego stopnia, że żadna woda nie jest pompowana do domu.

drobne naprawy studni

pierwszym krokiem do naprawy suchej studni jest sprawdzenie, czy studnia jest rzeczywiście sucha. Wynajmij profesjonalnego technika studni, aby sprawdzić pompę, aby sprawdzić, czy nagromadzenie kamienia i minerałów spowolniło przepływ wody do ścieku; jeśli tak, Wyczyść pompę i sprawdź, czy normalny przepływ wody powraca. Jeśli pompa lub jakikolwiek inny element studni wodnej zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, skuteczność pompy może również zostać zagrożona, więc wymień lub napraw uszkodzone elementy studni wodnej.

Naprawa suchej studni

niestety, jeśli studnia jest naprawdę sucha, niewiele można zrobić, aby ją naprawić i przywrócić do pełnej sprawności. Jeśli Twoja społeczność doświadcza poważnej suszy, twoja studnia może powrócić do normalnego funkcjonowania po opadach deszczu, wprowadzając więcej wilgoci do gleby i uzupełniając zwierciadło wody, ale będziesz musiał znaleźć alternatywne źródło wody do czasu ustąpienia suszy. Jeśli poziom wody został po prostu przesunięty na niższy poziom gleby, jedyną opcją jest całkowita wymiana studni.

Wymiana

dokładna metoda wymiany studni zależy od warunków studni. Jeśli pompa jest wystarczająco długa, można ją obniżyć tak, aby nawiązała kontakt z lustrem wody na nowej głębokości. Opcja ta może być jednak tak samo kosztowna, jak instalacja nowej studni i nie gwarantuje, że zwierciadło wody ponownie przesunie się poniżej zasięgu studni. Zbadaj obie opcje, aby zobaczyć, która z nich jest najbardziej opłacalna dla potrzeb studni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.