braterstwo

słowo braterstwo odnosi się przede wszystkim do relacji pokrewieństwa właściwych braciom. Może jednak również wskazywać na więź opartą na solidarności i przywiązaniu między grupą ludzi. Braterstwo opiera się na pojęciach takich jak szacunek, miłość i wsparcie.

termin braterstwo składa się z przyrostka dad, który implikuje jakość nad słowem brat. Z kolei słowo braterskie ma swoje pochodzenie od łacińskiego germanus. Ten łaciński głos oznacza autentyczny, autentyczny, naturalny i pochodzi z zarodka, który oznacza sadzonkę lub kiełek.

Bractwo

Bractwo

więź związana z Bractwem jest jedną z najgłębszych, jakich człowiek może doświadczyć w swoim życiu. Chociaż są ludzie, którzy nie mają braci krwi lub nie mają z nimi nic wspólnego, nie oznacza to, że nie mogą nawiązywać braterskich więzi z innymi. W tym przypadku braterstwo jest postrzegane w swojej abstrakcyjnej formie, bez pokrewieństwa.

Bractwo biologiczne

w dziedzinie biologii braterstwo jest relacją, która jest ustalana między osobami, które dzielą rodziców, może być obojgiem lub jednym z nich. Pełne rodzeństwo to ci, którzy mają oboje rodziców, zarówno biologiczni, jak i adopcyjni. Bracia maciczni to dzieci jednej matki, ale drugiego ojca. Przeciwnie, ci, którzy mają ojca, ale mają różne matki, są nazywani rodzeństwem.

¿czym jest Bractwo abstrakcyjne?

jak powiedzieliśmy na początku tego artykułu, Bractwo niekoniecznie opiera się wyłącznie na więzach krwi. W sferze religijnej termin braterstwo jest używany w odniesieniu do grupy podmiotów, które podzielają wartości i przekonania związane z religią, którą wyznają. Ponadto jest często używany w odniesieniu do grup, które szanują pewne elementy religii. Tak jest w przypadku bractw oddanych Jezusowi Chrystusowi lub pewnej reprezentacji Dziewicy.

przykładem Bractwa katolickiego jest Bractwo chłosty i goryczy.

Znaczenie abstrakcyjnego braterstwa nie ogranicza się do środowiska religijnego. Dotyczy to również innych grup, które niekoniecznie ponoszą ciężar religijny. Tak jest w przypadku grup studenckich, na przykład, gdzie termin braterstwo jest stosowany w bractwach. Jeszcze bardziej abstrakcyjna jest filozofia, w której jest używana wśród tych, którzy podzielają koncepcję filozoficzną lub ideologiczną.

Innym przykładem jest masoneria, instytucja struktury federalnej, incjat, której celem jest zachęcanie do rozwoju człowieka. Ta instytucja opiera się na koncepcji braterstwa, a ci, którzy są jej częścią, czują się utożsamiani ze wspólnymi wartościami. Istnieje silne wzajemne zaangażowanie i solidarność między jego członkami.

przykłady użycia terminu braterstwo

„prawdziwy gest braterstwa między sąsiednimi narodami, aby pomóc ofiarom katastrofy.”

” Bractwo, które je łączy, jest bezdyskusyjne.”

” znalazłem w tym bractwie piękną grupę powściągliwości i motywacji.”

Synonimy braterstwa

przyjaźń, partnerstwo, kompromis, zgoda, braterstwo, braterstwo, Kongregacja, pokrewieństwo, braterstwo, Gildia, Solidarność

antonimy braterstwa

nieporozumienia, wrogość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.