Broederschap

het woord broederschap verwijst in eerste instantie naar de verwantschap die eigen is aan de broeders. Het kan echter ook verwijzen naar de band die gebaseerd is op solidariteit en genegenheid tussen een groep individuen. Broederschap is gebaseerd op concepten als respect, genegenheid en steun.

de term broederschap is samengesteld uit het achtervoegsel dad dat kwaliteit boven het woord broer impliceert. Op zijn beurt heeft het woord broer zijn oorsprong in het Latijnse germanus. Deze Latijnse stem betekent echt, authentiek, natuurlijk, en is afgeleid van kiem wat kiem of knop betekent.

Broederschap

Broederschap

de band van broederschap is een van de diepste die een mens in zijn leven kan ervaren. Hoewel er mensen zijn die geen bloedbroeders hebben of niet met hen te maken hebben, betekent dit niet dat ze geen banden van broederschap met anderen kunnen aangaan. In dit geval wordt broederschap opgevat in zijn abstracte vorm, zonder een verwantschap dat als basis dient.= = = Biologische broederschap = = = binnen het domein van de biologie is broederschap de relatie die wordt opgebouwd tussen individuen die ouders delen, beide of een van hen. Volledige broers en zussen zijn degenen die beide ouders delen, of biologische of adoptief. Baarmoeder broers en zussen zijn de kinderen van dezelfde moeder, maar van verschillende vader. Omgekeerd, degenen die een vader delen maar verschillende moeders hebben, worden Cosanguine broers genoemd.

¿Wat is Abstracte broederschap?

zoals we aan het begin van dit artikel zeiden, is broederschap niet noodzakelijk uitsluitend afhankelijk van bloedbindingen. Binnen de religieuze sfeer wordt de term broederschap gebruikt om de groep subjecten aan te duiden die de waarden en overtuigingen delen van de religie die zij belijden. Daarnaast wordt het vaak gebruikt om te verwijzen naar groepen die bepaalde elementen van religie aanbidden. Dit is het geval van broederschappen gewijd aan Jezus Christus of aan een bepaalde vertegenwoordiging van de Maagd.

een voorbeeld van Katholieke broederschap is de Broederschap van geseling en bitterheid.

de Betekenis van abstracte broederschap is niet beperkt tot de religieuze omgeving. Deze betekenis wordt toegepast in andere soorten groepen die niet per se een religieuze last hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij studentengroepen, waar de term broederschap wordt toegepast in broederschappen. Nog abstracter is het binnen de filosofie, waar het wordt gebruikt onder degenen die een filosofisch of ideologisch concept delen.

een ander voorbeeld is de Vrijmetselarij, een instelling met een federale, wetenschappelijke structuur die tot doel heeft de groei van de mens te bevorderen. Deze instelling is gebaseerd op het concept van broederschap en degenen die er deel van uitmaken voelen zich geïdentificeerd door gedeelde waarden. Er is een sterke wederzijdse betrokkenheid en solidariteit tussen de leden.

Examples of use of the term brotherhood

” A true geste of brotherhood among the border nations to help those affected by the catastrophe.”

” the brotherhood that Uni them is unidentified.”

” I found a beautiful group of containment and motivation in this brotherhood.”

Synoniemen van broederschap

vriendschap, vereniging, compromis, concord, broederschap, verbroedering, congregatie, bloedverwantschap, broederschap, gilde, solidariteit

Antoniemen van broederschap

onenigheid, vijandschap

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.