Feilsøking Av Heroku» ingen slik app » – feil

du pekte domenet Ditt Til Heroku, men når du åpner domenet ditt, ser du feilsiden No such app.

 Heroku ingen slik app feil

Heroku | No such appThere is no app configured at that hostname.Perhaps the app owner has renamed it, or you mistyped the URL.

denne feilsiden returneres når Du peker et egendefinert domene Til Heroku, men du har ikke knyttet vertsnavnet Til heroku-programmet.

denne feilsiden returneres Av Heroku. Den gode nyheten er AT DNS er riktig å løse Til Heroku. Følg instruksjonene nedenfor for å fikse feilen.

Sørg for å legge til ditt egendefinerte domene I heroku-programmet ved hjelp av kommandoen heroku domains:add. Hvis du bruker underdomener, må du kjøre kommandoen for hvert egendefinert underdomene du vil ha knyttet til appen din.

www vs ikke-www

hvis du peker både www-og ikke-www-versjonen Av nettstedet Til Heroku, må du legge til begge domenene eksplisitt. Hvis du bare legger til example.com, vil www.example.com returnere en» ingen slik app » – feil, og omvendt.

$ heroku domains:add example.com,$ heroku domains:add www.example.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.