eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset

 • eräpäivään saakka pidettävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta velkapapereihin, joissa sijoittavalla yrityksellä on positiivinen aikomus ja kyky pitää ne eräpäivään saakka.

  eräpäivään saakka pidettävien luokittelu on sallittu ainoastaan Yhdysvaltain tilinpäätösnormiston mukaan. Samankaltainen sijoitus luokiteltaisiin mitä todennäköisimmin IFRS-standardien mukaisesti jaksotettuun hankintamenoon kirjattavaksi rahoitusvaroihin kuuluvaksi eräksi. Myös Yhdysvaltain tilinpäätösnormiston (US GAAP) mukaan eräpäivään asti pidettävien luokittelu on rajoittava, ts. yrityksen on oltava varma, että se pitää arvopaperin eräpäivään saakka, ellei koroissa, luottoriskissä, valuuttariskissä jne.tapahdu merkittävää muutosta. Jos yhtiö myy eräpäivään saakka pidettävän sijoituksen ennen eräpäivää ilman, että olosuhteet muuttuvat merkittävästi, se voi johtaa siihen, ettei yhtiö pysty luokittelemaan tulevia arvopapereita eräpäivään saakka pidettäviksi tietyksi ajaksi.

  vain velkasijoitukset voidaan luokitella eräpäivään saakka pidettäviksi, koska niillä on tietty maturiteetti. Oman pääoman ehtoisilla arvopapereilla ei sen sijaan ole maturiteettia, joten niitä ei voida luokitella eräpäivään saakka pidettäviksi.

  eräpäivään saakka pidettävä sijoitus kirjataan alun perin hankintamenoon lisättynä transaktiomenoilla. Kun markkinakorko poikkeaa arvopapereiden ilmoitetusta korosta, markkinahinta poikkeaa nimellisarvosta. Tämä johtaa diskonttauksen tai preemion tunnustamiseen.

  esittäminen tuloslaskelmassa

  eräpäivään saakka pidettävän sijoituksen kirjanpitokäsittelyssä on ensin määritettävä efektiivinen korko, joka on korko, jolla emissiohinnan ja transaktiomenojen summa vastaa futuurikoron nykyarvoa payments.In eräpäivään saakka pidettävien sijoitusten korkotuotot kirjataan kullakin kaudella tuloslaskelmaan. Se on yhtä kuin kirjanpitoarvon avaamisen ja (jaksollisen) efektiivisen koron tulo.

  korkotuotot = alkava kirjanpitoarvo × efektiivinen korko

  korkotulot (ns.kuponkikorko) ovat yhtä kuin arvopaperin nimellisarvon ja määräajoin ilmoitetun koron (jota kutsutaan myös kuponkikoroksi) tulo:

  korkotuotot = nimellisarvo × säännöllinen ilmoitettu korko

  korkotuoton ja korkotuoton välinen erotus on joukkovelkakirjalainan diskonttauksen tai preemion kuoletus.

  taseessa esitetty

  taseessa eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset kirjataan jaksotettuun hankintamenoon. Jaksotettu hankintameno vastaa arvopaperin emissiohintaa lisättynä sovellettavilla transaktiomenoilla, jotka on oikaistu pääoman takaisinmaksuilla ja korottamattomilla joukkovelkakirjalainojen alennuksilla tai preemioilla.

  Kirjanpitoesimerkki ja päiväkirjamerkinnät

  1. tammikuuta 20X0, HMI Oy. ostettu 1 miljoonaa dollaria 100-par 10 vuoden velkapaperit BD Ltd. 6 prosentin vuosikuponkeja 92,98 miljoonalla dollarilla. Joukkovelkakirjojen efektiivinen korko on 7 prosenttia.

  the HMI Ltd.investointikomitean pöytäkirjat osoittavat, että yhtiö aikoo pitää ne erääntymiseen asti. Yhtiöllä on myös kyky kunnioittaa tätä sitoumusta. Näin ollen se luokittelee arvopaperit eräpäivään saakka pidettäviksi.

  sijoitukset Bd Ltd: n joukkovelkakirjalainoihin. 100 M
  Käteinen 92.98 lä
  joukkovelkakirjojen alennus 7.02 lä

  sijoitus kirjataan taseeseen 92,98 miljoonaan dollariin (100 miljoonan dollarin nimellisarvo miinus 7,02 miljoonan dollarin arvonalennus).

  31.12.20×0 päättyneeltä vuodelta joukkovelkakirjojen korkotuotot olisivat 6,51 miljoonaa dollaria (92,98 dollaria × 7%).

  kauden kuponkikorko (eli korkosaamiset) on 6 miljoonaa dollaria (sopimuksenmukainen 6 prosentin korko, jota sovelletaan 100 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainojen nimellisarvoon).

  korkotuottojen ylittävä osuus korkotuotoista on diskonttauksen määräaikainen kuoletus.

  korkotuotot kirjataan seuraavan päiväkirjamerkinnän avulla:

  Korkosaamiset 6 milj.
  joukkovelkakirjojen alennus 0,51 milj.
  korkotuotot 6.51 M

  31.12.20×0, joukkovelkakirjat näkyvät taseessa $ 93.49 miljoonaa ($92.98 miljoonaa plus $0.51 miljoonaa, tai vastaavasti $100 miljoonaa miinus 6.51 miljoonaa).

  joukkovelkakirjojen maturiteetin lähestyessä niiden bruttomääräinen kirjanpitoarvo palautuu nimellisarvoon.

  by Obaidullah Jan, ACA, CFA and last modified on Nov 12, 2020
  Studying for CFA® Program? Access notes and question bank for CFA® Level 1 authorised by me at AlphaBetaPrep.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.