California Apartment Association

California Apartment Association julkaisi tänään uudet lomakkeet, joiden avulla vuokranantajat voivat noudattaa Haywardin vuokravalvontalain päivityksiä.

heinäkuun 25. päivästä 2019 alkaen Haywardin 39-vuotiaan Asuntovuokran vakauttamista ja vuokralaisten suojelua koskevaa asetusta on muutettu seuraavasti:

  • Laajenna määräyksen kohteena olevia kiinteistöjä.
  • estä häirintä ja kosto.
  • kielletään tulolähteeseen perustuva syrjintä, mukaan lukien 8§: n tositteet.
  • Rajoita syitä, joiden vuoksi vuokrasuhde voidaan irtisanoa, ja
  • vahvistetaan 5%: n vuotuinen vuokrarajoitus ”katetuille yksiköille” sekä pakollinen sovittelu-ja sitova välimiesmenettely kyseisen rajan ylittäville korotuksille.
Haywardin kaupunginvaltuusto

asuin Rent Stabilization and Tenant Protection Ordinance, or RRSO, requirements to provide existing and new residents a written notice indicate which provisions of the rrso apply to their units and either a copy of the rrso or a copy of the city of Hayward Rrso Summary. Nämä tiedot on toimitettava nykyisille vuokralaisille Aug: iin mennessä. 25 ja uusille vuokralaisille vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä.

CAA on laatinut ilmoituksen CAA-lomakkeelle 69.1-HAY vuokranantajien lähettää nykyisten vuokralaisten ja lisäys CAA lomake 69.0-HAY sisällyttää vuokrasopimuksiin uusille vuokralaisille.

jos vuokranantajalla on Haywardin kaupungissa yksi tai useampi ”katettu yksikkö”, RRSO edellyttää myös, että vuokranantaja lähettää ja ylläpitää näkyvässä paikassa elokuuhun mennessä. 25, kaupungin hyväksymä kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan yksiköt ovat katettuja yksiköitä. Vaadittu ilmoitus ja kuvaus katetuista yksiköistä löytyvät täältä. Rrso pitää vaadittujen ilmoitusten toimittamatta jättämistä rikkomuksena.

pysy kuulolla RRSO: n vaatimusten mukaisten lisämateriaalien varalta.

CAA-lomake 69.1-heinä CAA-lomakkeelle 69.0-heinä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.