Article Tools

e13520

Background: Hemangiopericytoma (HPC) eli keskushermoston yksinäinen sidekudoskasvain on harvinainen mesenkymaalinen kasvain, joka syntyy aivokalvon hiussuonien perisyyteistä. Nämä kasvaimet muodostavat alle 1% kaikista keskushermoston kasvaimista ja luokitellaan matalan asteen (WHO grade I ja II) tai korkean asteen (WHO grade III, anaplastinen) kasvaimiin. III asteen HPC: n optimaalinen hoito on epäselvää. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida hoitomalleja ja eloonjäämistä luokan III HPC: lle Kalifornian Syöpärekisterin (CCR) avulla. Menetelmät: hoito-ja demografiset tiedot on poimittu CCR: stä niiden potilaiden osalta, joilla oli CNS: n luokka III, vuosilta 1988-2010. Kokonaiselossaolo (os) arvioitiin hoidon funktiona (leikkaus, sädehoito tai molemmat) sekä resektion laajuutena. Kaplan Meierin selviytymisanalyysit tehtiin OS: lle. Bivariate-ja multivariable-analyysit tehtiin COX: n suhteellisilla riskiregressiomalleilla kaikille demografisille ja käsittelymuuttujille. Tulos: Rekisteristä tunnistettiin yhteensä 94 potilasta, joilla oli asteen III HPC. Yleisimmät väestöryhmät olivat ikä > 50 vuotta (59%), nainen (61%), ei-latinalaisamerikkalainen valkoinen (60%) ja naimisissa (54%). 54% sai sädehoitoa, ja subtotaaliresektio (Str) (63%) oli yleisin kirurginen tulos. Elossaoloaika oli kuitenkin paras potilailla, jotka saivat säteilyä sisältäneen kokonaisresektion (GTR) (mediaani OS ei saavutettu). GTR / säteily (mediaani OS ei saavutettu) osoitti, että käyttöjärjestelmä parani verrattuna STR / säteilyyn (mediaani OS 10, 3 vuotta; HR = 0, 389, 95% luottamusväli 0, 157-0, 960) tai pelkkään GTR: ään (mediaani OS 6, 6 vuotta; HR = 0, 254, 95%CI 0, 073-0, 880). Ikä < 50 (mediaani OS 15, 7 vuotta), Aasialainen/proteaasinestäjä (mediaani OS ei saavutettu) ja naimisissa oleva (mediaani OS 9, 9 vuotta) olivat merkittäviä OS: n ennustajia. Multivariable cox-mallissa huonompi kokonaiselinaika säilyi vanhemmalla iällä (HR = 3, 079, 95% luottamusväli 1, 428-6, 636) ja eronneilla/leskeksi jääneillä/Asumuserossa (HR = 2, 027, 95% luottamusväli 1, 054-3, 897) verrattuna nuorempiin ja naimisissa oleviin. Päätelmät: potilailla, jotka saivat GTR: ää ja säteilyä, oli paras pitkän aikavälin ennuste. Demografisissa analyyseissä tunnistettiin muita riippumattomia eloonjäämisennustajia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.