kalendář událostí

Leipers-Fork-PosterLeiperova vidlice Heroes in Recovery 6K je původní událost 6K a jedinečný běh / procházka představená nadacemi Nashville, ambulantním léčebným centrem sítě pro obnovu nadací.

posláním nadace Recovery Network je být lídrem v integrované léčbě společně se vyskytujících poruch duševního zdraví a užívání návykových látek prostřednictvím klinických služeb, vzdělávání a výzkumu.

hnutí Heroes in Recovery začalo, protože podle správy služeb pro zneužívání návykových látek a duševního zdraví (SAMHSA) potřebovalo 20 milionů lidí v loňském roce léčbu zneužívání návykových látek a nedostalo ji. Asi 10 milionů Američanů nedostalo potřebnou duševní péči. Stigma spojená se zneužíváním návykových látek a poruchami duševního zdraví vytváří významnou překážku pro jednotlivce a rodiny hledající pomoc. Žít každý den čistý a střízlivý vyžaduje hrdinské úsilí, a Heroes 6K oslavuje toto úsilí. Šestý kilometr odděluje závod hrdinů od typického 5K, který symbolizuje další úsilí, které je zapotřebí k udržení zotavení. Šest kilometrů také představuje šest písmen ve slově hrdinové. Tyto závody inspirují komunity k podpoře obnovy a také ke zdravému životu, aktivní životní styl.

více informací naleznete na webových stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.