PMC

kazuistika 23letý muž s 2letou anamnézou komplexních parciálních záchvatů se sekundární generalizací. Nebyly zaznamenány žádné dětské události, jako jsou febrilní záchvaty, encefalitida nebo poranění hlavy. […]

Continue reading